Aktualności
Historia biblioteki w Chrząstawie PDF Drukuj Email
21.03.12

 

Zaraz po II Wojnie Światowej z inicjatywy pana Jana Domaradzkiego powstał w Chrząstawie Małej punkt biblioteczny, który korzystał z księgozbioru istniejącej już biblioteki w Kamieńcu Wrocławskim. Odbywało się to na zasadzie koleżeńskiej przysługi ponieważ obydwie miejscowości należały do różnych Gromadzkich Rad Narodowych. W 1961 roku na wniosek Rady Narodowej powstała Gromadzka Biblioteka Publiczna w Nadolicach Wielkich z siedziba w Chrząstawie Małej. Pierwsza bibliotekarką została pani Apolonia Gocoł. Księgozbiór biblioteki zapoczątkowały książki z punktu bibliotecznego, a na siedzibą przydzielono lokal w Domu Ludowym. W tym samym budynku znajdowały się Klub Rolnika i świetlica wiejska. To właśnie Klub Rolnika wyposażył bibliotekę w niezbędne sprzęty. Tak powstał swoisty kompleks kulturalno-oświatowy skupiający mieszkańców obu wsi. Można tu było poczytać prasę, wypić herbatę czy kawę oraz zagrać w różne gry. Biblioteka bardzo angażowała się w działalność kulturalną powołując do życia wiele kół zainteresowań m.in. Zespół Rysunku Dowolnego, Przyjaciół Teatru czy Koło Fotograficzne. Najprężniej działały Koło Przyjaciół Biblioteki i Zespół Kukiełkowy. Bardzo dobrze układała się współpraca z powstałym w 1963 roku Kołem Gospodyń Wiejskich. W styczniu 1969 roku nastąpiło połączenie Rad Gromadzkich z Kamieńca Wr. i Nadolic co zaowocowało mianowaniem biblioteki w Chrząstawie na gromadzką (naczelną), zaś biblioteka w Kamieńcu zostaje jej filią. W 1973 roku odbyła się reforma administracyjna i powstała Gmina Czernica a co za tym idzie Biblioteka Gminna została przeniesiona do Czernicy, a w Chrząstawie zaczął działać znów tylko punkt biblioteczny. Mieści się on w siedzibie dawnej biblioteki gromadzkiej a nowa bibliotekarka została pani Józefa Kaczmarek. Taki stan rzeczy nie podobał się lokalnej społeczności i po jej naciskach na władze w listopadzie powołano Filię nr 2 Gminnej Biblioteki Publicznej w Chrząstawie. Biblioteka działała z lepszym, czy gorszym efektem w tej samej siedzibie do grudnia 1997 roku, kiedy to postanowiono przenieść ją do budynku nowej szkoły w Chrząstawie Wielkiej. Przejęto również niewielki księgozbiór szkolnej biblioteki składający się głównie z nieaktualnych obecnie lektur szkolnych i programów nauczycielskich. W 2005roku pani Józefa Kaczmarek przeszła na emeryturę a bibliotekarka została pani Barbara Habiak. Obecnie biblioteka w Chrząstawie wyposażona jest w 4 komputery z bezpłatnym dostępem do Internetu, księgozbiór wynosi 11000 woluminów*, ponad 40 multimediów oraz prenumeruje 14 tytułów czasopism. Czytelnicy to ok 500 osób. W placówce odbywają się wszelakiego rodzaju kursy, spotkania i pogadanki na różne tematy. Organizowane są warsztaty plastyczne, wystawy i wernisaże.

 

 

*dane na koniec 2010roku.


 
<< pierwsza < poprzednia 71 72 73 74 75 76 77 następna > ostatnia >>

Strona 77 z 77